Onze sociaal verpleegkundige

Wens je een afspraak bij onze sociaal verpleegkundige Sonja?
Dit kan je enkel telefonisch aanvragen, en dit op werkdagen van 8u30 tot 11 uur of via mail.

Je kan bij haar terecht voor sociale begeleiding:

  • Zoeken naar aangepaste voorzieningen
    (vb. thuisbegeleidingsdiensten, kinderartsen, opvangcentra...)

  • Zoeken naar aangepaste vrijetijdsbesteding

  • Ondersteuning bieden bij formulieren voor bijkomende kinderbijslag en schooltoelage

  • Deelname aan multidisciplinaire overlegmomenten

Heb je een verhaal, vraag of bekommernis die je wil delen? Kom gerust eens langs. Samen bekijken we hoe jouw verhaal verder verloopt

Sonja Vergauwen - sociaal verpleegkundige

Het verhaal van de ‘dame met de lamp’ was bedtijdliteratuur. Toch heeft het lang geduurd voordat ik uiteindelijk verpleegkundige geworden ben. Hoe komt dat? Beslissingen en keuzes die je maakt, schrijven je eigen verhaal. Het is net dat wat mij fascineert en deed kiezen voor sociale verpleegkunde. Ik werk met jouw verhaal, een levensloop die je mooi en uniek maakt.

Dus heb je een verhaal, vraag of bekommernis die je wil delen? Kom gerust eens langs. Samen bekijken we hoe jouw verhaal verder verloopt