Groei van jullie Medisch Huis

Beste patiënten,

 

Zoals jullie de afgelopen tijd gemerkt hebben, is de praktijk de laatste 2 jaar enorm gegroeid. Dit brengt groeipijnen mee voor iedereen, jullie inbegrepen.

De laatste maanden hebben Cathleen, Inne en ikzelf enorm veel tijd gestoken in de reorganisatie van ons huis voor zorg en welzijn. Jullie zien het eerste resultaat hiervan in de vernieuwde website. Dit is de eerste getuige van het feit dat ons organisatorisch werk op zijn einde loopt. De laatste grote stap zal de effectieve verhuis naar de Neerhoefstraat zijn.

We begrijpen dat jullie hierdoor een kwaliteitsverschil ervaren in de toegankelijkheid van sommige medewerkers. We betreuren uiteraard dat dit gevoel groeit. Weet dat dit echt tijdelijk is.

We werken steeds verder aan het huis voor zorg en gezondheid waar we een warme en toegankelijke zorg op maat willen bieden, binnen de middelen en de grenzen van de medewerkers die we hebben. We geloven in een maatzorg die mensen versterkt in het voeren van hun eigen regie over hun eigen gezondheid, in het licht van alle fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee ze te maken hebben. We willen ook aandacht hebben voor al deze aspecten.

We vragen jullie om met ons geduld te hebben en ons te helpen door jullie bezorgheden met ons te delen zodat we hiermee in de mate van het mogelijke aan de slag kunnen gaan. Je kan ons steeds tips geven om het beter te doen via info@medinetbezalist.be met als onderwerp ‘ik heb een tip’. Uiteraard zijn we ook blij te horen wat al goed gaat. Dit mag je ons laten weten onder de vermelding ‘dit vond ik fijn’. Er zal ook een fysieke doos komen in de wachtzalen zodat mensen die minder vertrouwd zijn met mail ook hun kans krijgen bij te dragen aan een beter MediNet. Daar kan je zo nodig ook anoniem terecht.

We vertrouwen erop dat we nog voor de zomer opnieuw stabiliteit zullen vinden in onze werking en we samen met jullie kunnen uitkijken naar de verhuis waar we samen in ons huis een warme thuis kunnen bieden voor wie ons nodig heeft…

Namens alle medewerkers,

Maaike